Organizatoriai

Renginį organizuoja Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga – nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – pasaulio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas.

Kęstas Pikūnas

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas
Prieš 11 metų išvyko mokytis į Jungtinę Karalystę, ten Columbian Union College apsigynė vadybos bei marketingo bakalaurus. Vėliau aktyviai įsitraukė į Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, dirbo sąjungos valdyboje. 2009 metais, XIII Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongrese Lotynų Amerikoje, išrinktas sąjungos pirmininku.
Gyvendamas Anglijoje įkūrė ir šiuo metu redaguoja portalą pasaulio lietuviams trysmilijonai.lt, sukūrė unikalią patriotinių drabužių liniją tuo pačiu pavadinimu. Vienas didžiausių praėjusių metų iššūkių – ekspedicija lietuvių pėdsakais Brazilijoje kartu su prof. Egidijumi Aleksandravičiumi, kun. Antanu Saulaičiu, dokumentalistu Henriku Gulbinu.

Ieva Davydenko

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės Lietuvoje vadovė
2009 m. Politikos ir ekonomikos studijas baigė Londono universitete. Studijų Londone metu aktyviai įsitraukė į Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, buvo jos valdybos narė. Norėdama aktyvinti užsienio lietuvių jaunimą visame pasaulyje, prisijungė prie Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) veiklos, kurią tęsė ir grįžusi į Lietuvą. Inicijavo PLJS atstovybės Lietuvoje įkūrimą, kuriai šiuo metu vadovauja.